ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "charge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  charge

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  แปลว่า ค่าธรรมเนียม

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "charge"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
assessmentvalue
costvalue
ratevalue
valuevalue
worthvalue
pricevalue

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "value" เหมือนกับ "charge"   ได้แก่