คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "career"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    career

    ความหมายคล้ายกันกับ job

    แปลว่า อาชีพ

    ความหมายคล้ายกันกับ job

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "career"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
professionjob
jobjob
workjob
occupationjob
tradejob
employmentjob

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "job" เหมือนกับ "career"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน