ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "career"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  career

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  แปลว่า อาชีพ

  ความหมายคล้ายกันกับ job

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "career"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
professionjob
jobjob
workjob
occupationjob
tradejob
employmentjob

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "job" เหมือนกับ "career"   ได้แก่