ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "attempt"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  attempt

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  attempt

  ความหมายคล้ายกันกับ try

  แปลว่า ความพยายาม

  ความหมายคล้ายกันกับ try

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "attempt"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
endeavoreffort
tryeffort
efforteffort
exertioneffort

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "effort" เหมือนกับ "attempt"   ได้แก่