คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "attempt"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  attempt

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

  แปลว่า ความพยายาม

  ความหมายคล้ายกันกับ effort

 • 2/2

  attempt

  ความหมายคล้ายกันกับ try

  แปลว่า ความพยายาม

  ความหมายคล้ายกันกับ try

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "attempt"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
endeavoreffort
efforteffort
tryeffort
exertioneffort

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "effort" เหมือนกับ "attempt"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน