ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "at the same time"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  at the same time

  ความหมายคล้ายกันกับ during

  แปลว่า ในเวลาเดียวกัน

  ความหมายคล้ายกันกับ during

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "during" เหมือนกับ "at the same time"   ได้แก่