คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "assign"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    assign

    ความหมายคล้ายกันกับ give

    แปลว่า กำหนด

    ความหมายคล้ายกันกับ give

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "assign"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
givegive
awardgive
offergive
presentgive
grantgive
providegive
confergive
furnishgive
bestowgive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "give" เหมือนกับ "assign"   ได้แก่

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน