ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "assessment"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  assessment

  ความหมายคล้ายกันกับ trial

  แปลว่า การประเมินผล

  ความหมายคล้ายกันกับ trial

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  assessment

  ความหมายคล้ายกันกับ value

  แปลว่า การประเมินผล

  ความหมายคล้ายกันกับ value

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "assessment"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
experimenttrial
auditiontrial
examinationtrial
tryouttrial
checktrial
trialtrial
testtrial

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "trial" เหมือนกับ "assessment"   ได้แก่