ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "ascertain"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ascertain

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ให้แน่ใจ

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "ascertain"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
discoverlearn
understandlearn
gatherlearn
learnlearn
acquirelearn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "learn" เหมือนกับ "ascertain"   ได้แก่