ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "activate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  activate

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  แปลว่า เปิดใช้งาน

  ความหมายคล้ายกันกับ begin

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "activate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
beginbegin
initiatebegin
startbegin
commencebegin

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "begin" เหมือนกับ "activate"   ได้แก่