ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "acquire"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  acquire

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  แปลว่า ได้รับ

  ความหมายคล้ายกันกับ learn

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  acquire

  ความหมายคล้ายกันกับ take

  แปลว่า ได้รับ

  ความหมายคล้ายกันกับ take

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "acquire"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
discoverlearn
understandlearn
gatherlearn
learnlearn
ascertainlearn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "learn" เหมือนกับ "acquire"   ได้แก่