ค้นหาSynonyms : คำที่มีความหมายเหมือนกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "abscond"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abscond

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  แปลว่า หนี

  ความหมายคล้ายกันกับ leave

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "abscond"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันกับ
departleave
disappearleave
go awayleave
leaveleave
run offleave
leave outomit

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "leave" เหมือนกับ "abscond"   ได้แก่