คำอ่าน

ไตฺร-จี-วอน

เป็นคำอ่านของไตรจีวร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไตฺร-จี-วอน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตฺร-จี-วอน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"