คำในภาษาไทย

ไตรเพท

อ่านว่าไตฺร-เพด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรเพท หมายถึง:

  1. [-เพด] น. ชื่อคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ในสมัยพระเวท มี ๓ คัมภีร์ คือ ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท.

EN-TH Dictionary ไตรเพท ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Three Vedas of the Hindu religion

 ภาพประกอบ

  • ไตรเพท

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรเพท"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"