คำในภาษาไทย

ไตรวิชชา

อ่านว่าไตฺร-วิด-ชา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรวิชชา หมายถึง:

  1. [-วิดชา] น. วิชชา ๓ คือ วิชชาระลึกชาติหนหลังได้ ๑ วิชชารู้ความตายความเกิดของคนและสัตว์ ๑ วิชชารู้ในทางทําให้สิ้นกิเลส ๑.

EN-TH Dictionary ไตรวิชชา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. three-acknowledgement group

 ภาพประกอบ

  • ไตรวิชชา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรวิชชา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"