คำในภาษาไทย

ไตรลักษณ์

อ่านว่าไตฺร-ลัก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไตรลักษณ์ หมายถึง:

  1. [-ลัก] น. ลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป ๓ ประการ คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความมิใช่ตัวตน.

 ภาพประกอบ

  • ไตรลักษณ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไตรลักษณ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"