คำในภาษาไทย

โตนด

อ่านว่าตะ-โหฺนด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โตนด หมายถึง:

  1. [ตะโหฺนด] น. ชื่อเรียกลูกบัวในสกุล Nymphaea วงศ์ Nymphaeaceae. (ดู บัว).

  2. [ตะโหฺนด] น. ตาลโตนด. (ดู ตาล).

EN-TH Dictionary โตนด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. palmyra

 ภาพประกอบ

  • โตนด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โตนด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"