คำในภาษาไทย

โตฎก

อ่านว่าโต-ดก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โตฎก หมายถึง:

  1. [-ดก] น. ชื่อฉันท์วรรณพฤติมี ๑๒ พยางค์, ประกอบด้วย ส คณะล้วน. (ป. โตฏก).

 ภาพประกอบ

  • โตฎก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โตฎก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"