คำในภาษาไทย

โชตกะ

อ่านว่าโช-ตะ-กะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โชตกะ หมายถึง:

  1. [โชตะกะ] น. ผู้รุ่งเรือง, ผู้สว่างไสว, ผู้ส่อง. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • โชตกะ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โชตกะ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"