คำในภาษาไทย

โฉลก

อ่านว่าฉะ-โหฺลก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โฉลก หมายถึง:

  1. [ฉะโหฺลก] น. โชค, โอกาส; ลักษณะซึ่งมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี ถ้าดีเรียกว่า ถูกโฉลก ถ้าไม่ดีเรียกว่า ไม่ถูกโฉลก มักกำหนดด้วยการดูลักษณะ วัดขนาด นับจำนวน เป็นต้น ของคน สัตว์ สิ่งของ ว่าเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล, อีสานเรียก โสก; ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง, โฉลกแรก ก็ว่า.

EN-TH Dictionary โฉลก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. fate

  2. luck

 ภาพประกอบ

  • โฉลก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โฉลก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"