คำในภาษาไทย

โจท

อ่านว่าโจด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โจท หมายถึง:

  1. [โจด] (โบ) ก. ฟ้อง เช่น ทาษโจทเจ้าว่ามิได้เปนทาษก็ดีว่าได้ส่งเงินค่าตัวแล้วก็ดี. (สามดวง).

 ภาพประกอบ

  • โจท

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โจท"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"