คำในภาษาไทย

แสมสาร

อ่านว่าสะ-แหฺม-สาน

Posted on by Admin

อ่านว่าสะ-แหฺม-สาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แสมสาร หมายถึง:

  1. [สะแหฺมสาน] น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cassia garrettiana Craib ในวงศ์ Leguminosae แก่นใช้ทําลูกประสักเรือ ใบและแก่นใช้ทํายาได้.

 ภาพประกอบ

  • แสมสาร
  • แสมสาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แสมสาร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"