คำในภาษาไทย

เดือนสุริยคติ

อ่านว่าเดือน-สุ-ริ-ยะ-คะ-ติ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เดือนสุริยคติ หมายถึง:

  1. [-สุริยะคะติ] น. การนับเดือนโดยถือเอาดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์.

 ภาพประกอบ

  • เดือนสุริยคติ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เดือนสุริยคติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"