คำในภาษาไทย

เดือนจันทรคติ

อ่านว่าเดือน-จัน-ทฺระ-คะ-ติ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เดือนจันทรคติ หมายถึง:

  1. [-จันทฺระคะติ] น. การนับเดือนโดยถือเอาดวงจันทร์เดินรอบโลกเป็นเกณฑ์ โดยนับจากวันเดือนดับไปถึงวันเดือนดับที่ถัดไป มีระยะเวลาประมาณ ๒๙ วัน ๑๒ ชั่วโมง ๔๔ นาที แบ่งเป็น ข้างขึ้น ข้างแรม.

EN-TH Dictionary เดือนจันทรคติ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. lunar month

 ภาพประกอบ

  • เดือนจันทรคติ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เดือนจันทรคติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"