คำในภาษาไทย

เดียรถ์

อ่านว่าเดียน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เดียรถ์ หมายถึง:

  1. [เดียน] (แบบ) น. ท่านํ้า. (ส. ตีรฺถ; ป. ติตฺถ).

 ภาพประกอบ

  • เดียรถ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เดียรถ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"