คำในภาษาไทย

เฉลียว

อ่านว่าฉะ-เหฺลียว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เฉลียว หมายถึง:

  1. [ฉะเหฺลียว] ก. นึกระแวงขึ้นมา เช่น ไม่เฉลียวว่าเขาจะหักหลัง, มีไหวพริบ เช่น ฉลาดแต่ไม่เฉลียว.

EN-TH Dictionary เฉลียว ภาษาอังกฤษคือ:

  1. doubt

  2. be perceptive

 ภาพประกอบ

  • เฉลียว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เฉลียว"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"