คำในภาษาไทย

เฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านว่าฉะ-เหลิม-พระ-ชน-พัน-สา

Posted on by Admin

อ่านว่าฉะ-เหฺลิม-พฺระ-ชน-มะ-พัน-สา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เฉลิมพระชนมพรรษา หมายถึง:

  1. [ฉะเหฺลิมพฺระชนมะพันสา] น. เรียกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ว่า วันเฉลิมพระชนมพรรษา.

EN-TH Dictionary เฉลิมพระชนมพรรษา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. celebrate the king's or queen's birthday anniversary

 ภาพประกอบ

  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • เฉลิมพระชนมพรรษา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เฉลิมพระชนมพรรษา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"