คำในภาษาไทย

เฉลิม

อ่านว่าฉะ-เหฺลิม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เฉลิม หมายถึง:

  1. [ฉะเหฺลิม] ก. ยกย่อง เช่น เฉลิมพระเกียรติ, เพิ่มพูน, เสริม, เช่น เฉลิมศรัทธา. ว. เลิศ, ยอด.

EN-TH Dictionary เฉลิม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. glorify

 ภาพประกอบ

  • เฉลิม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เฉลิม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"