คำในภาษาไทย

เฉลย

อ่านว่าฉะ-เหฺลย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เฉลย หมายถึง:

  1. [ฉะเหฺลย] ก. อธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้เข้าใจ เช่น เฉลยปัญหา เฉลยความ. (ข. เฉฺลิย ว่า ตอบ).

EN-TH Dictionary เฉลย ภาษาอังกฤษคือ:

  1. answer

 ภาพประกอบ

  • เฉลย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เฉลย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"