คำในภาษาไทย

เจลียง

อ่านว่าจะ-เลียง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เจลียง หมายถึง:

  1. [จะเลียง] น. ชื่อไข้ที่มีอาการจับวันเว้นวัน.

 ภาพประกอบ

  • เจลียง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เจลียง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"