คำในภาษาไทย

อุตริ

อ่านว่าอุด-ตะ-หริ

Posted on by Admin

อ่านว่าอุด-ตะ-หฺริ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อุตริ หมายถึง:

  1. [อุดตะหฺริ] ว. นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต. (ป., ส. อุตฺตริ ว่า ยิ่ง).

EN-TH Dictionary อุตริ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. queer

  2. be queer

 ภาพประกอบ

  • อุตริ
  • อุตริ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อุตริ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"