คำในภาษาไทย

สวรรคต

อ่านว่าสะ-หวัน-คด

Posted on by Admin

อ่านว่าสะ-หฺวัน-คด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สวรรคต หมายถึง:

  1. [สะหฺวันคด] ก. ไปสู่สวรรค์, ตาย, (ใช้ในราชาศัพท์ สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น). (ส. สฺวรฺค + คต ว่า ไปสู่สวรรค์).

EN-TH Dictionary สวรรคต ภาษาอังกฤษคือ:

  1. pass away

 ภาพประกอบ

  • สวรรคต
  • สวรรคต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สวรรคต"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"