คำในภาษาไทย

สมุฏฐาน

อ่านว่าสะ-หมุด-ถาน

Posted on by Admin

อ่านว่าสะ-หฺมุด-ถาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สมุฏฐาน หมายถึง:

  1. [สะหฺมุดถาน] น. ที่เกิด, ที่ตั้ง, เหตุ, เช่น สมุฏฐานของโรค โรคนี้มีจิตเป็นสมุฏฐาน. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • สมุฏฐาน
  • สมุฏฐาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สมุฏฐาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"