คำในภาษาไทย

สมรรถภาพ

อ่านว่าสะ-มัด-ถะ-พาบ

Posted on by Admin

อ่านว่าสะ-หฺมัด-ถะ-พาบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สมรรถภาพ หมายถึง:

  1. [สะมัดถะ-, สะหฺมัดถะ-] น. ความสามารถ เช่น เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการทำงานสูงสมควรได้เลื่อนตำแหน่ง.

EN-TH Dictionary สมรรถภาพ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. efficiency

  2. efficiency

 ภาพประกอบ

  • สมรรถภาพ
  • สมรรถภาพ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สมรรถภาพ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"