คำในภาษาไทย

รังสฤษฏ์

อ่านว่ารัง-สะ-หริด

Posted on by Admin

อ่านว่ารัง-สะ-หฺริด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย รังสฤษฏ์ หมายถึง:

  1. [-สะหฺริด] ก. สร้าง, แต่งตั้ง.

EN-TH Dictionary รังสฤษฏ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. create

  2. appoint

 ภาพประกอบ

  • รังสฤษฏ์
  • รังสฤษฏ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "รังสฤษฏ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"