คำในภาษาไทย

ปุณฑริก

อ่านว่าปุน-ทะ-ริก

Posted on by Admin

อ่านว่าปุน-ดะ-ริก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปุณฑริก หมายถึง:

  1. [ปุนดะริก, ปุนทะริก] (แบบ) น. บุณฑริก. (ป., ส. ปุณฺฑรีก).

 ภาพประกอบ

  • ปุณฑริก
  • ปุณฑริก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ปุณฑริก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"