คำในภาษาไทย

ปริตร

อ่านว่าปะ-หฺริด

Posted on by Admin

อ่านว่าปริด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปริตร หมายถึง:

  1. [ปะหฺริด] น. ความต้านทาน, เครื่องป้องกัน; พระพุทธมนต์ในเจ็ดตํานานที่เรียกว่า สัตปริตร และสิบสองตํานานที่เรียกว่า ทวาทศปริตร, ตํานานหนึ่ง เรียกว่า ปริตรหนึ่ง. ว. น้อย. (ส.; ป. ปริตฺต).

 ภาพประกอบ

  • ปริตร
  • ปริตร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ปริตร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"