คำในภาษาไทย

นาฏศิลป์

อ่านว่านาด-ตะ-สิน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นาฏศิลป์ หมายถึง:

  1. [นาดตะสิน] น. ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรํา. (ส.).

EN-TH Dictionary นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. dancing art

 ภาพประกอบ

  • นาฏศิลป์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "นาฏศิลป์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"