คำในภาษาไทย

ทิฐิ

อ่านว่าทิด-ถิ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทิฐิ หมายถึง:

  1. [ทิดถิ] น. ความเห็น เช่น สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ มิจฉาทิฐิ ความเห็นผิด; ความอวดดื้อถือดี เช่น เขามีทิฐิมาก. (ป. ทิฏฺิ; ส. ทฺฤษฺฏิ).

EN-TH Dictionary ทิฐิ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. conviction

 ภาพประกอบ

  • ทิฐิ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทิฐิ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"