คำในภาษาไทย

ตีนแรด

อ่านว่าตีน-แรด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตีนแรด หมายถึง:

  1. น. (๑) เห็ดตีนแรด. [ดู จั่น ๕ (๒)]. (๒) ชื่อต้นไม้ยืนต้น. (พจน. ๒๔๙๓).

 ภาพประกอบ

  • ตีนแรด

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตีนแรด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"