คำในภาษาไทย

ตีนครุ

อ่านว่าตีน-คฺรุ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตีนครุ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตีนครุ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"