คำในภาษาไทย

ติมิงคละ

อ่านว่าติ-มิง-คะ-ละ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ติมิงคละ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ติมิงคละ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"