คำในภาษาไทย

ติกาหรัง

อ่านว่าติ-กา-หฺรัง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ติกาหรัง หมายถึง:

  1. [-หฺรัง] น. เรือนแก้ว. (ช.).

 ภาพประกอบ

  • ติกาหรัง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ติกาหรัง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"