คำในภาษาไทย

ตาลปัตรบังเพลิง

อ่านว่าตา-ละ-ปัด-บัง-เพฺลิง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตาลปัตรบังเพลิง หมายถึง:

  1. [-เพฺลิง] น. ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ ใช้ประดับสถานที่ในงานพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง นิยมทําเป็นรูปตุ๊กตาเทวดานั่งคุกเข่าถือตาลปัตรรายรอบบริเวณพระเมรุ, ตาลิปัตรบังเพลิง ก็เรียก.

EN-TH Dictionary ตาลปัตรบังเพลิง ภาษาอังกฤษคือ:

  1. a talipot fan used in the cremation of the royal family

 ภาพประกอบ

  • ตาลปัตรบังเพลิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตาลปัตรบังเพลิง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"