คำในภาษาไทย

ตาลปัตร

อ่านว่าตา-ละ-ปัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตาลปัตร หมายถึง:

  1. [ตาละปัด] น. พัดใบตาล มีด้ามยาว สําหรับพระใช้ในพิธีกรรมเช่นในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทําด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตร ด้วย, ตาลิปัตร ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ตาลปัตร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. talipot fan

 ภาพประกอบ

  • ตาลปัตร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตาลปัตร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"