คำในภาษาไทย

ตับเต่าขาว

อ่านว่าตับ-เต่า-ขาว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตับเต่าขาว หมายถึง:

  1. น. เห็ดตับเต่าขาว. [ดู จั่น ๕ (๒)].

 ภาพประกอบ

  • ตับเต่าขาว

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตับเต่าขาว"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"