คำในภาษาไทย

ตะแหลนแป๋น

อ่านว่าตะ-แหฺลน-แป๋น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะแหลนแป๋น หมายถึง:

  1. [-แหฺลน-] ว. ใช้ประกอบคํา แบน หมายความว่า แบนผิดส่วน.

 ภาพประกอบ

  • ตะแหลนแป๋น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะแหลนแป๋น"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"