คำในภาษาไทย

ตะเพรา

อ่านว่าตะ-เพฺรา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะเพรา หมายถึง:

  1. [-เพฺรา] น. ไม้ขอสําหรับเกี่ยวให้เรือเข้าหรือคํ้าไม่ให้เรือชนกัน เรียกว่า ขอตะเพรา; ลูกกลม ๆ ที่ถักด้วยหวายแล้วยัดด้วยกาบมะพร้าวเป็นต้น แขวนไว้ข้างเรือเพื่อกันกระแทก เรียกว่า ลูกตะเพรา.

 ภาพประกอบ

  • ตะเพรา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะเพรา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"