คำในภาษาไทย

ตะกลาม

อ่านว่าตะ-กฺลาม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะกลาม หมายถึง:

  1. [-กฺละ, -กฺลาม] ว. มักกิน, กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน, มักใช้รวมกันว่า ตะกละตะกลาม ก็มี, จะกละจะกลาม ก็ว่า, โดยปริยายหมายความว่า อยากได้มาก ๆ.

EN-TH Dictionary ตะกลาม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. greedily

 ภาพประกอบ

  • ตะกลาม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะกลาม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"