คำในภาษาไทย

ตะกร่อม

อ่านว่าตะ-กฺร่อม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะกร่อม หมายถึง:

  1. [-กฺร่อม] น. เครื่องมือจับปูทะเล. (ดู กะกร่อม).

EN-TH Dictionary ตะกร่อม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. tool to catch a sea crab

 ภาพประกอบ

  • ตะกร่อม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะกร่อม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"