คำในภาษาไทย

ตะกรุม

อ่านว่าตะ-กฺรุม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะกรุม หมายถึง:

  1. [-กฺรุม] น. ชื่อนกกระสาชนิด Leptoptilos javanicus ในวงศ์ Ciconiidae รูปร่างคล้ายนกตะกราม แต่ขนาดเล็กกว่า หัวและคอสีเหลือง ไม่มีถุงลมและพู่ขนสีขาวที่คอ.

  2. [-กฺรุม] น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ทํายาได้. (พจน. ๒๔๙๓).

EN-TH Dictionary ตะกรุม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. kind of tree

  2. Leptoptilos javanicus

 ภาพประกอบ

  • ตะกรุม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะกรุม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"