คำในภาษาไทย

ตวาด

อ่านว่าตะ-หฺวาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตวาด หมายถึง:

  1. [ตะหฺวาด] ก. ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ.

EN-TH Dictionary ตวาด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. yell

 ภาพประกอบ

  • ตวาด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตวาด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"